Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Förbundet

Förbundet

Sociologförbundet skapar möjligheter för studerande, lärare och forskare från universitetsinstitutioner, forskningsinstitut och andra arbetsplatser att komma samman dels för att träffa folk från olika håll som arbetar med liknande frågor och dels för att mötas över bindestrecksgränserna och fundera över vad det innebär att syssla med sociologi i dess olika former.

Genom Sociologförbundet kan sociologstuderande och yrkesverksamma sociologer samarbeta för att stärka sociologin och utveckla framtidens sociologi.

Historik
Styrelse
Stadgar
Styrelseprotokoll
Sociologförbundets principer för publicering

Medlemsinstitutioner

Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Karlstad universitet
Linnéuniversitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet