Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Styrelse

Styrelse

Styrelse 2018-2020

Sekretariat

Katarina Jacobsson, Lunds universitet (ordförande)
Kenneth Nelson, Stockholms universitet (vice ordförande)
Oskar Engdahl, Göteborgs universitet (sekreterare)
Erika Willander, Uppsala universitet (kassör)

Ordinarie ledamöter

Martin Berg, Malmö universitet
Katarina Gidlund, Mittuniversitetet
Lena Karlsson, Umeå universitet
Arvid Lindh, Stockholms universitet
Lena Sohl, Södertörns högskola 

Valberedning

Tora Holmberg, Uppsala universitet (ordförande)
Ingemar Johansson Sevä, Umeå universitet
Anna Olofsson, Mittuniversitetet

Revisorer

Erik Löfmarck, Örebro universitet
Åke Nilsén, Högskolan i Halmstad 

Revisorssuppleanter

Michael Gähler, Stockholms universitet
Sverre Wide, Högskolan Dalarna

Se arkiv för styrelseprotokoll