Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Urbansociologi

Urbansociologi

Relationer inom och mellan städer, samt mellan stad och landsbygd, påverkas av förändringar i sociala, ekonomiska och politiska förhållanden på global, nationell, regional och lokala nivå. Bland annat ger ökad ekonomisk ojämlikhet, migrationsflöden, boendesegregation och arbetsmarknadssegmentation upphov till sociala processer som till exempel skilda livsvillkor, lokala sociala rörelser, förändrade maktrelationer och förändrade platsidentiteter. Städernas rumsliga koncentration av socialt liv utgör arena för många av sociologins ständigt aktuella kärnfrågor – hur håller staden samman (eller faller isär)?

Arbetsgruppen i urbansociologi inkluderar olika metodologiska och teoretiska utgångspunkter inom en bred definition av urbansociologi som kan inbegripa någon av ovan nämnda aspekter. 

Exempel på aktuella teman är:
Områdesutveckling
Förortens sociologi
Gentrifikation
Segregation
Urban politik
Sociala rörelser
Lokala sociala nätverk
Stigmatisering
Social hållbarhet

Tillbaka till Arbetsgrupper