Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Sociologisk kriminologi

Sociologisk kriminologi

Inom arbetsgruppen för sociologisk kriminologi behandlas olika kriminologiska problem och fenomen teoretiskt och empiriskt. Arbetsgruppen har ett brett perspektiv där teman som social kontroll och social avvikelse är genomgående. Här ryms forskningsfrågor om brott och straff, lag och emotioner, polisarbete och brottsprevention, otrygghet samt brottsofferskap och kriminella livsstilar. Aktuell forskning som genomförs av gruppen fokuserar bland annat på ungdomars uppfattningar av polispraktiker, lockelsen till kriminella livsstilar och våldsbejakande grupper, polissamarbete, det sociala nätverkets respons på våld i nära relationer, emotionsarbete i rättssalen, subkulturer och samhällets respons på graffiti, rädsla för brott, samt social kontroll via internet och debattforum.

Tillbaka till Arbetsgrupper