Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Kultursociologi

Kultursociologi

Fokus för arbetsgruppen i kultursociologi är det sociala livets kulturella dimensioner, såväl avseende kulturella perspektiv på sociala fenomen som sociologiska perspektiv på kulturella objekt och institutioner. Inom ramen för denna breda kultursociologi välkomnas papers med olika ingångar. Det kan handla om kultursociologi i praktiken, dvs empiriska undersökningar inom olika fält, men även teoretiska och metodologiska papers. Vi ser fram emot flera givande och mångdimensionella diskussioner under de kommande Sociologidagarna.

Tillbaka till Arbetsgrupper