Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Arbete, organisation och profession

Arbete, organisation och profession

Arbetsgruppen ” Arbete, Organisation och Profession” fokuserar på forskning som rör arbetsliv, organisation, professioner och yrken. Gruppen har ett brett anslag i såväl teoretiska anslag som empiriska studier – så länge det rör sig inom dessa områden. Gruppen har som utgångspunkt att diskussionerna vid de träffar som äger rum vid sociologiförbundets olika konferenser ska vara konstruktiva och gärna innefatta forskning som präglas av att vara "work in progress".

Tillbaka till Arbetsgrupper