Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Nyheter

Sociologi på gymnasiet: En kartläggning från Sveriges Sociologförbund

Johan Fagerberg har författat en rapport som en del av ett uppdrag från Sveriges Sociologförbund (SSF) som syftar till att bidra med underlag för fördjupad kunskap till förbundet och dess pågående arbete med att stärka sociologiämnet på gymnasiet.

Sedan 2014 är sociologi ett väletablerat ämne på gymnasiet. Förutsättningarna för detta grundlades med läroplanen GY 2011, som enligt Carle (2015) medförde ändringar i ämnesplaner, nya typer av examen och program samt ändringar kring vilka program som ger behörighet till högskolestudier. Som Carle (2015) påpekat innebär ämnets etablering på gymnasiet nya möjligheter för akademin, men även för sociologin i samhället i stort. Man kan till exempel blicka mot en amerikansk kontext där sociologin har en lång tradition som skolämne och där ett nära samarbete mellan sociologer och gymnasielärare föreligger (Azarian, 2017). En god kvalitet på sociologiundervisningen på gymnasiet är av vikt för att elever ska tillägna sig kunskap om och få verktyg att förstå samhällsfenomen, vilket är kärnan i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vidare kan undervisningen väcka elevers intresse för ämnet och på sikt höja kvalitéten på högskolekurserna i sociologi.

Från denna utgångspunkt uppkommer frågor om hur den gymnasiala sociologin kan stärkas och om hur landets sociologimiljöer kan påverka undervisningen. Vilka vägar finns för att påverka ämnets innehåll, utformning och utveckling? Och inte minst, hur kan samarbetet med gymnasielärare etableras och utvecklas? Som ett steg på vägen mot att besvara frågor som dessa ger föreliggande rapport en översiktlig bild av sociologin på gymnasiet.

Läs hela rapporten här!

Stefan Englund