Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Gymnasiet

Sociologi på gymnasiet- En kartläggning från Sveriges Sociologförbund

Johan Fagerberg (2018) har författat en rapport om sociologi i Sveriges gymnasieskolor. Rapporten utgör en del av ett uppdrag från Sveriges Sociologförbund (SSF) som syftar till att bidra med underlag för fördjupad kunskap till förbundet och dess pågående arbete med att stärka sociologiämnet på gymnasiet. Uppdraget har inneburit att kartlägga, analysera och ge förslag till åtgärder.

Ladda ner rapporten som PDF.